Naslovna      O nama      Linkovi       Facebook       Twitter        Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 
 
 

 Dom zdravlja Novi Sad

 Bulevar Cara Lazara 75, Telefon: (021) 466-299

 Internet strana: www.dzns.rs

Dežurna ambulanta: Njegoševa 4, Novi Sad
Radno vreme: 19,00h -7,00 h
Telefon: (021) 529-067

 

 

Dom zdravlja je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja u svom sastavu ima više organizacionih jedinica. Dom zdravlja Novi Sad je organizovan u vidu službi, od kojih izdvajamo:

  Služba opšte medicine

  Služba za kućno lečenje

  Služba patronaže

  Služba zdravstvene zaštite žena

  Služba stomatološke zdravstvene zaštite

 

Služba opšte medicine    Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad    Telefon: 021/ 4879-000

 

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte medicine, građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i poseta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim lekarom i sestrom.

Formirana su i savetovališta za pacijente obolele od hroničnih bolesti:

 • Savetovalište za obolele od kardiovaskularnih bolesti

 • Savetovalište za obolele od šećerne bolesti

 • Savetovalište za obolele od malignih bolesti

 • Savetovaliste za obolele od hronične obstruktivne bolesti i astme

Radno vreme savetovališta je od 12,30 do 13,30 i od 18,30 do 19,30 časova, prema rasporedu koji je istaknut u svakoj ambulanti.


 

Služba za kućno lečenje   Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad    Telefon: 021/ 4879-764

 

Služba za kućno lečenje i negu organizuje i sprovodi lečenje, zdravstvenu negu i palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima za:

- osigurana lica koja su nepokretna ili čije kretanje zahteva pomoć druge osobe,

- sve građane starije od 75 godina života.

 

Lekar i medicinski tehničar/sestra sprovode kompletnu zdravstvenu zaštitu u kućnim uslovima: pregled, davanje parenteralne terapije (injekcije, infuzije), uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, savetovanje, davanje naloga za kućnu terapiju ili za transport pacijenta na specijalističke preglede ili bolničko lečenje. U kućnoj poseti lekar obavlja sve što obavlja inače u ambulanti, osim ispisivanja recepata za lekove. Lečenje u kući vrši ordinirajući lekar pacijenta.

 

Ukoliko pacijent nije u stanju da samostalno ode na preglede ili lečenje, i ukoliko porodica nije u mogućnosti da organizuje transport pacijenta, lekar može da izda nalog za transport.

 

Kriterijumi

Lekar u kućnu posetu odlazi po pozivu pacijenta koji je nepokretan, teško pokretan ili iz sprečen da dođe do ambulante zbog akutnog zdravstvenog stanja. Ordinirajući lekar Doma zdravlja obavlja dogovorene kućne posete istog dana ukoliko nije zauzet, sutradan ili narednih dana – u zavisnosti od programa lekara. Ukoliko je hitno stanje, zove se hitna pomoć.

 

Procedura prijave

Potrebno je telefonom pozvati pripadajuću ambulantu.

 

Radno vreme ove Službe je svakog dana (i subotom i nedeljom) od 7,00 do 20,00h.


 

Služba patronaže

Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-822, 4879-862

Služba patronaže pokriva teritoriju opštine Novi Sad i Sremskih Karlovaca. Patronažna sestra veći deo radnog vremena provodi u kućnim posetama, a jedan deo je u Savetovalištu za zdravlje porodice, koje se nalazi u svim dispanzerima Doma zdravlja «Novi Sad». U ovim savetovalištima se sarađuje sa Službom opšte medicine, Službom za zdravstvenu zaštitu dece i Službom za zdravstvenu zaštitu žena.

Patronažne sestre posećuju porodilju i novorođenče, pacijente sa hroničnim bolestima, sugrađane starije od 65 godina, kao i zdravu populaciju, a sve u cilju zdravstveno-vaspitnog rada na terenu, odnosno prevencije bolesti i unapređenja zdravlja, kao i po nalogu izabranog lekara (opšte medicine, pedijatra i ginekologa).

Lekar preko sestre dobija povratnu informaciju o stanju pacijenta. Polivalentne patronažne sestre ne daju terapiju, ali mogu da vrše kontrolu pritiska, šećera u krvi, da daju savet, kontrolišu uzimanje terapije i sl.

 

Nalog za posetu daje lekar za hronične bolesnike (nepokretne, teško pokretene, stare, kojima je potrebna češća kontrola pritiska, šećera u krvi... ). Pacijent se najpre javlja lekaru, koji na osnovu pregleda utvrđuje indikacije i potrebu za ovom vrstom usluge.

 

Potrebna dokumenta

Uredno overena zdravstvena legitimacija.

 

Radno vreme:

Novi Sad

Služba radi u dve smene od 07.00 do 20.00 časova.
Savetovališta
za zdravlje porodice: ponedeljak, sreda, petak od 07.00 do 09.00 časova
Utorak, četvrtak od 18.00 do 20.00 časova

 

Prigradska naselja

Služba radi pre podne od 07.00 do 13.30 časova
Savetovališta za zdravlje porodice: od 07.00 do 09.00 časova.

Telefoni po dispanzerima od 07.00 do 14.00 časova:

 • Bistrica 064/80-88-097
 • Vršačka 064/80-88-100
 • Jovan Jvanović Zmaj 064/80-88-092
 • Liman 064/80-88-132
 • Rumenačka 064/80-88-111
 • Bulevar 064/80-88-093
 • Jug Bogdana 064/80-88-108
 • Klisa 064/80-88-103
 • Petrovaradin 064/80-88-098
 • Veternik 064/80-88-115
 • Futog 064/80-88-129
 • Begeč 064/80-88-054
 • Rumenka 064/80-88-110
 • Kisač 064/80-88-138
 • Stepanovićevo 064/80-88-073
 • Kać 064/80-88-114
 • Budisava 064/80-88-118
 • Kovilj 064/80-88-119
 • Sr. Karlovci 064/80-88-117
 • Sr. Kamenica 064/80-88-105
 • Ledinci 064/80-88-104
 • Šangaj 064/80-88-108
 • Bukovac 064/80-88-042

Služba zdravstvene zaštite žena

Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad

Telefon: 021/4879-000

Rad u Službi je dvosmenski, pre podne od 07.00 do 13.30 časova, posle podne od 13.30 do 20 časova. Rad je organizovan i subotom u prepodnevnoj smeni od 07.00 do 13.30 časova i posle podne od 13.30 do 20.00 časova. Pregledi se zakazuju telefonom, pozivanjem Call centra - 021/4879-000.

Služba se sastoji iz pet Odeljenja razmeštenih u objektima u različitim delovima grada:

 • Odeljenje za žene u objektu "Jovan Jovanović Zmaj"

 • Odeljenje za žene na Novom Naselju (Bistrica)

 • Odeljenje za žene u objektu na Limanu IV

 • Odeljenje za žene u objektu na Bulevaru Mihajla Pupina

 • Odeljenje za žene u objektu u Petrovaradinu, sa ambulantom u Sremskim Karlovcima

U Službi se rade sistematski pregledi žena iz radnih organizacija,radi rane detekcije premalignih i malignih oboljenja genitalnih organa. Ti pregledi podrazumevaju bimanuelni ginekološki pregled, uzimanje brisa po Papanikolau, uzimanje vaginalnog sekreta, kolposkopski pregled, pregled dojki, po potrebi i ultrazvučni pregled i termovizijski pregled dojki.

Kabinet za termoviziju u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu žena postoji od 1989. godine.Ovo je jedan od metoda za rano otkrivanje bolesti na dojkama. Nakon ovog snimanja vrši se razvrstavanje pacijenata, radi upućivanja na druge načine snimanja kao što su mamografija i ultrazvuk. Naročito se preporučuje za grupe žena mlađih od 40 godina.

Druga kategorija pacijenta su muškarci, takođe mlađe dobi, školska deca i odrasli, gde se vrši snimanje testisa radi otkrivanja proširenih vena oko testisa, koje su najčešći uzrok steriliteta kod muškaraca.

Pregledi na termoviziji se zakazuju prepodne na broj telefona 021/4879-567.


Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad

Telefon: 021/4879-000

Služba stomatološke zdravstvene zaštite je organizaciona jedinica Doma zdravlja „Novi Sad", koja prati i proučava zdravstveno stanje i oboljenja usta i zuba građana Novog Sada i prigradskih naselja, kao i stanovnika Opštine Sremski Karlovci.

U okviru svoje delatnosti, služba sprovodi preventivne i interceptivne mere u cilju sprečavanja nastajanja oboljenja bolesti usta i zuba. Služba stomatološke zaštite pruža stomatološke kao i specijalističke stomatološke usluge odraslima u smislu otkrivanja, prevencije i lečenja bolesti usta i zuba.

Sa četiri ekipe obezbeđuje se služba hitne stomatološke zaštite u ambulanti koja se nalazi u Njegoševoj ulici broj 32.

 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter