Naslovna      O nama      Linkovi      Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 

Ova stranica je nastala u okviru projekta ''Centar za pomoć starim licima'', koji je od 2010. do 2016. godine podržavala Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu u Novom Sadu. Projekat su realizovali Crveni krst Novog Sada (nosilac), Novosadski humanitarni centar, Ekumenska humanitarna organizacija, Caritas Dekanata Novi Sad i Humanitarna organizacija "Vladika Platon Atanacković". Cilj ovog projekta bio je da doprinese unapređenju kvaliteta života starijih građana Novog Sada, kroz poboljšanu dostupnost i raznovrsnost usluga kućne nege, pomoći u kući i psihosocijalne podrške, kao i kroz unapređenje sistema socijalne zaštite za stara lica u gradu.

 

Internet stranica Info centar za starije osobe je nastala u nameri da starijim Novosađanima pruži aktuelne informacije o uslugama udruženja i ustanova koje se bave brigom o starim osobama u Novom Sadu.


Od 2011. godine, u okviru projekta omogućeno je i pružanje usluga kućne nege i pomoći u kući za starije osobe. Za socijalno i zdravstveno najugroženije, usluge su besplatne. Ostali učestvuju u pokrivanju troškova kroz participaciju.


Od 2017. godine, u lokalnu neformalnu Mrežu pružalaca usluga pomoći u kući i kućne nege uključene su i organizacije Kolping društvo Srbije i Prijatelj u kući. 

 
 
 
 

 

 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter