Naslovna      O nama       Linkovi      Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USLUGE KUĆNE NEGE I POMOĆI

Usluge kućne nege i pomoći u kući starijim osobama pružaju obučene gerontodomaćice koje angažuju organizacije - pružaoci usluga. Nakon prve posete korisniku i procene potreba, utvrđuje se i usaglašava vrsta i obim usluga.

U usluge spadaju:

- nega (umivanje i presvlačenje korisnika, menjanje položaja u postelji, kupanje, presvlačenje i nameštanje postelje, asistencija pri odlasku u toalet, pomoć pri kretanju i dr.)

- pomoć u kući (čišćenje stana, pranje sudova, pranje veša, peglanje, manje popravke, nabavka namirnica i priprema jednostavnih obroka, nabavka lekova, i dr.).

 
Korisnici učestvuju u pokrivanju cene usluge, prema usvojenoj Skali participacije koja važi za sve pružaoce usluga:
 

Skala participacije u ceni usluga:

Primanja po članu domaćinstva % učešća u ceni usluge Cena usluge
do 15.000 din 0% 0
od 15.000-20.000 din 30% 159
od 20.000-25.000 din 53% 278
od 25.000-30.000 din 75% 398
iznad 30.000 din 100% 530
 
 

 
 
Za dodatne informacije, pozovite telefon Info centra, ili se javite nekom od pružalaca usluga:
 
 
 

PRUŽAOCI USLUGA

 

Novosadski humanitarni centar je dobrotvorno udruženje građana osnovano 1998. godine, sa ciljem da doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženim grupama, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje. Usluge kućne nege i pomoći pruža od januara 2002. godine, kada je i prvi put pokrenut program kućne nege za stara lica.

Licencirani je pružalac usluge pomoć u kući odraslim i starijim licima od 2018. godine.

Adresa: Arse Teodorovića 3, Novi Sad

Radno vreme: ponedeljak - petak, 8-16h

Tel.: 423-024, 423-021, 062 154 3044

E-mail: pomocukuci.nshc@gmail.com


 

Caritas Dekanata Novi Sad: misija Caritasa ocrtava se u promociji i svedočenju delotvorne kršćanske ljubavi u službi celokupnog razvoja čoveka, ostvarenja socijalne pravde i mira i izgradnje civilnog društva. Caritas planira da postane organizacija koja prvenstveno vodi brigu o starima, deci i mladima, mentalno obolelima i ovisnicima. U skladu sa potrebama i mogućnostima planira se i briga o hedikepiranima, samohranim roditeljima, mnogobrojnim porodicama u potrebi, Romima i drugim manjinama, marginalizovanima, nezaposlenima, zatvorenicima i osobama sa posebnim potrebama.

Adresa: Cara Dušana 8A, Novi Sad

Radno vreme: ponedeljak - petak

Tel./Faks: 6741-420

Kontakt osoba: Anita Govlja  caritas3@eunet.rs


 

Ekumenska humanitarna organizacija je humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana. Rad i aktivnosti EHO su u potpunosti projektno zasnovani a sredstva za projekte se obezbeđuju putem konkursa, od stranih i domaćih donatora koji u skladu sa svojom strategijom podržavaju sledeće programske oblasti: Društveni razvoj i socijalna podrška, Međucrkvena saradnja i Zdravstveno-edukativni program.

Adresa: Ćirila i Metodija 21, Novi Sad

Radno vreme: ponedeljak - petak

Tel./Faks: 466 588, 650-4296

Kontakt osoba: Borka Vrekić borkavrekic@yahoo.com


 

Хуманитарна организација „Владика Платон Атанацковић“

С циљем да искаже човекољубље на делу, под окриљем Православне Епархије бачке, на принципима Јеванђеља, основана је Хуманитарна организација „Владика Платон Атанацковић“.Инспирисани љубављу и бригом према особама у поодмаклим годинама, које су немоћне, усамљене, изнемогле и којима је помоћ најпотребнија, од априла 2013. године под окриљем наше Хуманитарне организације са успехом је почео да се реализује пројекат „Служба помоћи и неге у кући“.

Адреса: Шафарикова 39, локал 14, Нови Сад

Радно време: понедељак - петак

Тел./Факс: 021/544-708, 063 590108

Имејл: ho.vladika.platon@gmail.com


 

Kolping društvo Srbije

Kolping društvo Srbije, deo međunarodne mreže Kolping International, je udruženje građana osnovano 2001. godine. Usluge pomoći u kući i kućne nege, kroz projekat Vitaplan, pruža od 2013. godine, a licencu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za pružanje usluga socijalne zaštite dobilo je 2017. godine.

 

Adresa: Slovačka 26, Novi Sad

Tel: 021 6 337 664, 021 300 8 359

Email: melinda.tomic@kolping.rs

Web: www.vitaplan.rs

Kontakt osoba: Melinda Tomić

Radno vreme: pon. – petak, 08:00 – 16:00h

 
 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter