Naslovna      O nama      Linkovi       Facebook       Twitter        Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 

Finalna publikacija o realizovanom Net-Age projektu

 
 
 

NET-Age: mreža podrške za aktivno starenje

Održavanje ovog sajta u periodu od maja 2014. do maja 2015. omogućeno je u okviru NET-Age projekta.

Evropske zemlje tragaju za novim politikama i zajedničkim odgovorima na izazov starenja stanovništva. Kontinuirani porast očekivanog životnog veka, kao jedno od najvećih dostignuća čovečanstva, istovremeno je i teret za ekonomiju, društvo i održivost javnih finansija. Starenje stanovništva ugrožava institucionalne kapacitete javnih, privatnih profitnih i neprofitnih institucija i organizacija.

Prepoznavši ove zajedničke izazove, kroz saradnju 13 partnera iz 6 zemalja uključenih u IPA programsko područje, realizovan je projekat NET-Age koji ima za cilj da ojača razvojne kapacitete jadranskih regiona usmerene na inovativne socijalne i zdravstvene usluge, kojima se podržava aktivno starenje i nezavistan život starijih. Projekat je realizovan od oktobra 2012. do maja 2015. godine. Jedna od aktivnosti projekta bile su i pilot-akcije saradnje javnog i civilnog sektora, koje uključuju kreiranje sadržaja i održavanje ove internet stranice. 

Na ovaj način, NET-Age je aktivno doprineo jačanju demokratskih procesa i izgradnji institucionalnih kapaciteta. U isto vreme, projektne aktivnosti su smanjile teritorijalne nejednakosti između zemalja, promovišući jadranske prekogranične mreže kao stabilan okvir za saradnju, razmenu informacija i prenos kompetencija. Više o projektnim aktivnostima saznajte preuzimanjem projektnih publikacija: Liflet o Net-AGE projektu, Bilten br.1 Bilten br. 2, Bilten br.3, Bilten br.4, Bilten br.5 i Bilten br.6. Preporučujemo i finalnu publikaciju o trogodišnjem reallizovanom projektu, koju možete preuzeti ovde: Net-Age brošura

Nosilac projekta bila je uprava Regiona Marche - Jedinica za implementaciju socijalnog planiranja - Odeljenje za socijalnu politiku, iz Italije. Podršku u upravljanju projektom i koordinaciji pružala im je SVIM, Regionalna razvojna agencija, koja je imala ulogu tehničkog sekretarijata i koja je blisko sarađivana sa Regionom Marche u projektnom menadžmentu i koordinaciji, kao i pružanju podrške konzorcijumu u svakodnevnoj realizaciji projekta.

Partneri na projektu bili su: iz Italije- Volontersko udruženje Regije Marche (AVM) i Regija Emilia Romagna - Odeljenje za promociju socijalnih politika i integraciju imigranata, volonterski rad, udruženja i treći sektor; iz Hrvatske - Grad Split i Udruga MI; iz Albanije - Regionalno veće Lezha i Caritas Albanije; iz Crne Gore- Institut za javno zdravlje i Asocijacija za demokratski prosperitet (Zid); iz Srbije- Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i Novosadski humanitarni centar (NSHC); iz Slovenije - Opština Kanal ob Soci i Federacija udruženja penzionera Slovenije (ZDUS). Saradnička organizacija na projektu je CEV - Evropski volonterski centar, sa sedištem u Briselu, kojeg čini mreža od preko 80 nacionalnih, regionalnih i lokalnih volonterskih centara i agencija za volontersku podršku iz cele Evrope.

Projekat je podržala Evropska unija, u okviru IPA Adriatic programa prekogranične saradnje.

 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter