Naslovna      O nama       Linkovi       Facebook       Twitter        Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 
 
 

Primeri dobre prakse u radu sa starima

 

Primer 1. TERAPIJA LUTKAMA

Terapiju lutkama pokrenula je terapeutkinja Britt-Mari Egedius-Jakobsson  u Švedskoj. Sastoji se u aplikaciji objekta - lutke da bi se pomoglo ljudima sa problemima koji se obično javljaju kod senilne demencije i nekih psihijatrijskih poremećaja, a koji se odlikuju teškim poremećajima u ponašanju. Efekat je preventivni i terapijski, a ova terapija:
-
Smanjuje anksioznost, uznemirenost i njihove manifestacije kao što su agresivnost, nesanica, apatija i lutanje;
-
Smanjuje apatiju i depresiju koje karakterišu nezainteresovanost i potpuna neaktivnost;
-
Odgovara na emotivno-afektivne potrebe, koje su kognitivnih oštećenja prisutne, ali nisu zadovoljene;
-
Usporava pogoršanje pojedinih kognitivnih sposobnosti i podstiče motoriku, koja deluje stimulišuće na preostale kapacitete.

Terapija lutkama sa usmeravanjem pažnje na jednostavan zadatak , kao što je briga za lutke, omogućava da se izbegnu stanja konfuzije i nelagodnosti, koja se često manifestuju poremećajima u ponašanju.

Sposobnost da se lutka prepozna kao ono što zaista jeste, postoji samo u nekim slučajevima: u drugim, kognitivno oštećenje ne dozvoljava svesni odnos sa realnim objektom. U oba slučaja, na terapijskom nivou je važan odnos koji nastaje sa imaginarnom projekcijom, zahvaljujući načinu na koji se lutka povezuje sa sećanjima i emocijama vezanim sa davnim uspomenama, koje kroz  simbolički objekat mogu da se dopune i osveže.

Konačno, pored dobrobiti koje pokreće interakcija sa lutkom, tu je i prevazilaženje svakodnevnih prepreka u procesnoj memoriji kada je u pitanju izvršenje zadataka vezanih za negu, kao što su oblačenje, presvlačenje,  uspavljivanje i hranjenje. Terapiju lutkama treba posmatrati kao negu usmerenu na osobu, koja omogućava i ispunjenje nekih osnovnih moralnih principa u brizi o starima.

Primer dobre prakse preuzet iz Doma za stare osobe u Bolonji (poseta: maj 2014.)

 
Nastavićemo da na ovoj stranici objavljujemo primere dobre prakse. Ako vi znate za neki takav primer, javite nam se: chila.nshc@gmail.com
 
 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter